Electroworld YSBS Satış Oyunu Uygulaması ve İşe Alımlarda Kullanımı

ImageYSBS Satış Oyunu, Kullanım Süreci, Güçlükler ve Çözümler
ElectroWorld, Yağ Satarım Bal Satarım Satış Oyunu’nu kullanmaya başladıktan sonra olumlu sonuçlar alınmaya başlandı.

Elde edilen olumlu sonuçlarla birlikte düzenli uygulama sırasında ortaya çıkan bazı güçlükler de İnsan Kaynakları Bölümü tarafından yaratıcı uygulamalar ve planlamalarla çözümlenmiştir.

İlk olarak, her mağazanın tipine ve çalışan sayısına göre oyunun kullanım sıklığı belirlenmiştir. Farklılıkların en üst düzeyde olduğu mağazalarda test edilmiş, elde edilen sonuçlara göre tüm turnuva yapısı tasarlanmış ve ardından turnuva başlamıştır.

İkinci olarak, mağazaların oyunu kullanımı esnasında yaşadıkları güçlükler ayrıca gözlenmiş ve her mağaza için özel uygulama planları Mağaza Müdürleri ile birlikte hazırlanmıştır.

Mağazaların en fazla sıkıntısını çektiği konu zaman darlığı olmuştur. Bunun için uygulama sırasında sorunun sorulması, cevapların verilmesi ve yorumlar için harcanan süre ölçülmüş ve bu doğrultuda her mağazaya bir zaman planı yapılarak mağazalara gönderilmiştir. Mağazanın durumuna, metrekaresine ve çalışan sayısına göre hazırlanan bu planlar ile uygulamada karşılaşılan problemler aşılmıştır.

Yapılan çalışmalar ve planlamalar sonucunda, mağazaların YSBS’yi kullanımları, haftada 2 defadan, ayda 2 defaya kadar farklı sıklıkta olup, her mağazadan en üst düzeyde katılım ve fayda elde edilmeye başlanmıştır.

Farklı Uygulamalar ve Kullanım Alanları
Mağazalarda elde edilen bu olumlu sonuçlar ile birlikte farklı uygulama alanlarında Satış Oyunu’nun kullanımı araştırılmıştır. Özellikle mağaza açılışlarında yapılan toplu işe alımlarda oyunun kullanımının etkili olacağı düşünülmüş ve uygulamaya başlanmıştır.

Oyunun İşe alım sürecinde kullanılmasıyla hem iş yükü azalması hem de sürecin hızlı ve etkili yürütülmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır.

Sonuçlar
Satış Oyununun doğrudan kullanıcısı olan Mağaza Müdürleri ve İnsan Kaynakları Yetkilileri ile yapılan görüşmeler ve ölçümler neticesinde kullanıcılar şu alanlarda fayda elde ettiklerini dile getirmişlerdir;

  •  Vakaların paylaşılması ve çözüm önerilerinin üretilmesi çok etkili olmaktadır.
  • Oyunu oynayan Satış Ekibine yanlış bildiklerini anlık olarak düzeltebilme imkanı yaratmaktadır.
  • Satış Ekibinin bilgilerini pekiştirmeleri için etkili bir araçtır.
  • Ekibin aynı anda oyun oynaması ve aynı konu üzerinde konuşması çok etkili olmaktadır.
  • Üzerinde konuşulan konuların içselleştirilmesi daha kolay ve daha hızlı olmaktadır.
  • Mağaza yöneticilerinin,takım liderlerinin, ekip arkadaşlarının güçlü/zayıf yanlarını görmesi ve gerekli tedbirleri alması motivasyonu artırmaktadır

___________

Unicon Danışmanlık Grubu

Reklamlar